Lockdown

In 2021, het Covid jaar, heb ik een ‘uitstapje’ gemaakt. Ik kwam vast te zitten in het buitenland, omdat we niet meer mochten vliegen. Door de gesloten grenzen kon ik niet beschikken over de steengoed klei die ik normaal voor mijn werk gebruik. De grond ter plaatste bestond uit rode aardewerk klei. Om toch te kunnen werken heb ik deze klei gestoken en gezuiverd tot ze geschikt was om mee te werken.
Door de omstandigheden moest ik ook mijn koor missen. Ik heb daarom mijn eigen koorleden geboetseerd van de gedolven klei, een herinnering aan 2021: het jaar waarin we niet mochten zingen en vliegen en de grenzen gesloten waren.